Kinderalimentatie per 1 april 2013 gewijzigd

Je bekijkt nu Kinderalimentatie per 1 april 2013 gewijzigd

Vanaf 1 april 2013 gelden er nieuwe regels voor het berekenen van kinderalimentatie. De belangrijkste wijziging bestaat hierin dat er een draagkrachttabel wordt ingevoerd, waarmee gemakkelijker vastgesteld kan worden hoeveel de ouders kunnen bijdragen aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Met deze maatregel zou er een einde moeten komen aan de eindeloze discussies over wat de kinderen kosten en wat de betalende partij (alimentatieplichtige) überhaupt aan alimentatie zou kunnen betalen.

Omgangsregeling

Ook de ‘omgangsregeling’ is verdisconteerd in de nieuwe regels. Kort gezegd komt het er op neer, dat ouders met een omgangsregeling minder kinderalimentatie hoeven te betalen naar mate ze meer voor hun kinderen zorgen.

De nieuwe regels sluiten beter aan bij de huidige gezinnen waarbij sprake is van een echtscheiding, omgangskwestie en/of vaststelling van de financiële draagkrachtverhouding. Beide ouders hebben tegenwoordig beide werk- als zorgtaken. Met dit laatste wordt beter rekening gehouden.

De vaststelling van de kinderalimentatie wordt dus eenvoudiger. Niet meer voor elke kleine wijziging naar de rechter. Dat wilt u toch ook?

Laat u dus door Insight Legal informeren of de voor u geldende alimentatie nog voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67