Overname van het contract?

Je bekijkt nu Overname van het contract?

Het komt vaak voor dat een contract tussen twee partijen door een derde partij wordt overgenomen. Vaak is hier niets mis mee, maar soms kan een simpele contractovername wel grote financiële gevolgen hebben. Een voorbeeld: een jonge ondernemer start een eigen bedrijfje. Als eenmanszaak gaat het hem voor de wind. Na enkele jaren adviseert zijn accountant om een besloten vennootschap (B.V.) op te richten en de onderneming daarin voort te zetten.

Nakoming betalingsverplichtingen

Het contract met één van de leveranciers, dat de ondernemer heeft gesloten, staat op zijn naam en hij is persoonlijk aansprakelijk voor betaling. Zijn koopwoning en inboedel kunnen zelfs als verhaalsobject dienen indien er niet wordt betaald.

De ondernemer vraagt aan de leverancier om in het vervolg de factuur op de naam van de B.V. te zetten. “Dat moet van de boekhouder en anders mag er niet worden betaald” wordt erbij gezegd. Dit is uiteraard volslagen onzin, maar menig leverancier ziet niet in dat het inwilligen van het enkele verzoek tot wijziging van de tenaamstelling van de factuur kan leiden tot de conclusie dat de B.V. de overeenkomst heeft overgenomen. Gevolg hiervan is dat de ondernemer privé niet meer als schuldenaar optreedt. Concreet: Als de B.V. niet betaalt, is de ondernemer persoonlijk niet meer aan te spreken. Een eventueel faillissement van de B.V. betekent dus ook dat de privé-goederen van de bestuurder van de B.V. (de eigenaar van de voormalige eenmanszaak) niet voor verhaal vatbaar zijn.

Contractovername

Kan het dan anders? Ja, is hierop het simpele antwoord. Een contractpartij die door de andere contractpartij wordt gevraagd om de tenaamstelling van de facturen te wijzigen dient zich terdege bewust te zijn dat er wat aan de hand kan zijn. De contractpartij is niet gehouden om mee te werken aan de overgang van alle tot die rechtsverhouding behorende rechten en plichten. Sterker nog, zeker bij langlopende verplichtingen kan de contractpartij aan wie wordt gevraagd om in te stemmen met een contractoverneming, eisen stellen. Zo is het verstandig om financiële waarborgen te verlangen van de oorspronkelijke contractpartij. Indien de overnemende partij failliet gaat, valt er in ieder geval nog wat te verhalen op de oorspronkelijke contractant!

Zo ziet u maar. Verzoeken om naamswijziging van facturen, ook al lijkt de wijziging minuscuul, moeten kritisch en zorgvuldig worden behandeld. Voordat de ondernemer het weet, heeft hij te maken met een andere contractpartij.

Vragen of rechtsbijstand

Heeft u vragen over contractsovername of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een procedure over een ander ondernemingsrechtelijk geschil, neem dan contact met Insight Legal op.