Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkost

Je bekijkt nu Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkost

Werknemers hebben vaak een concurrentiebeding in hun arbeidsovereenkomst staan. Veel werknemers gaan lichtvaardig akkoord met een concurrentiebeding, omdat zij denken dat een dergelijk beding in de praktijk toch geen waarde heeft. Niets is echter minder waar! Een concurrentiebeding met boeteclausule kan voor een werknemer bij het einde van het dienstverband een zeer grote financiële aderlating betekenen.

Concurrentiebeding buiten werking stellen

Een concurrentiebeding is rechtsgeldig tot stand gekomen indien het schriftelijk met een meerderjarige werknemer is overeengekomen. Bij overtreding wordt de boete dan ook veelvuldig opgelegd door de rechter. Wel kan de rechter in bepaalde gevallen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen. Hierbij kan gedacht worden aan het beperken van de termijn of het gebied waarvoor het concurrentiebeding zal gelden. Dit komt aan de orde komen in het geval de werknemer door het concurrentiebeding in verhouding tot de te beschermen belangen van de werkgever te zwaar wordt benadeeld.

Indien er tijdens het dienstverband sprake is van een ingrijpende functiewijziging waardoor het concurrentiebeding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken, moet het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk worden overeengekomen na die functiewijziging. Wordt na een dergelijke functiewijziging geen nieuw beding aangegaan, dan wordt het concurrentiebeding geacht geen verdere werking te hebben.

Wijziging voorwaarden

Let bij vorenstaande wel op een belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2015! Vanaf dat moment mag een concurrentiebeding alleen nog maar worden overeengekomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen nog een concurrentiebeding opgenomen worden als uit de schriftelijke motivering van de werkgever bij het concurrentiebeding blijkt dat het noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De noodzaak van het concurrentiebeding vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen moet niet alleen bestaan op het moment van het aangaan van het concurrentiebeding, maar ook op het moment dat de werkgever zich op het concurrentiebeding beroept.

Terzijde merk ik op dat het relatiebeding is bij het wetsvoorstel niet ter sprake is gekomen. Omdat de rechter het relatiebeding vaak als een vorm van het concurrentiebeding beschouwt, is mijn advies om een relatiebeding op dezelfde wijze te motiveren als het concurrentiebeding.

De nieuwe regels voor het concurrentiebeding gaan overigens gelden voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die op of na 1 januari 2015 worden gesloten. Voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die vóór 1 januari 2015 zijn gesloten blijven de ‘oude’ regels gelden.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u een vraag over een concurrentiebeding of wilt u advies of bijstand in een procedure om een concurrentiebeding buiten werking te stellen, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67