Kindgebonden budget bij kinderalimentatie

Je bekijkt nu Kindgebonden budget bij kinderalimentatie

Op 9 oktober jongstleden heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag hoe de kinderalimentatie moet worden berekend. De uitspraak leidt tot grote veranderingen voor de berekening van kinderalimentatie vastgesteld vanaf 1 januari 2013.

Het ging in deze uitspraak over de vraag of het kindgebonden budget bij berekening van de kinderalimentatie moet worden afgetrokken van de behoefte van de kinderen, zodat de alimentatie lager wordt? Of moet dit worden bijgeteld bij het eigen inkomen van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt?

Maakt dat uit, zult u zich wellicht afvragen? Het antwoord daarop is: Ja! Ik leg het uit.

Behoefte en draagkracht

Kinderalimentatie wordt vastgesteld aan de hand van twee (wettelijke) begrippen. Dit zijn de behoefte van het kind (wat zijn de totale kosten van een kind) en de draagkracht van de ouders (hoeveel kunnen ouders betalen). Hoe hoog de behoefte en de draagkracht is, is voor ieder gezin anders. De behoefte wordt bepaald aan de hand van het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. De draagkracht wordt berekend op basis van het inkomen en de kosten na de scheiding.

Per 1 januari 2015 werd het fiscale voordeel voor de alimentatieplichtige ouder afgeschaft en het kindgebonden budget voor de alimentatiegerechtigde verhoogd.

Kindgebondenbudget

Tot zover wel duidelijk. Nu de verandering. Volgens de alimentatienormen moest (voor de uitspraak van de Hoge Raad) het kindgebonden budget van de behoefte van het kind worden afgetrokken. Door de verhoging van het kindgebonden budget per 1 januari jongstleden kon dat leiden tot een situatie dat de kosten van het kind grotendeels door de toelage van de overheid werd gefinancierd en de alimentatieplichtige geen bijdrage (meer) hoefde te voldoen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit nooit de bedoeling van de wetgever is geweest. De bijdrage is immers een inkomensondersteunende maatregel, met name voor de huishoudens met lagere inkomens. Deze maatregel is niet ingesteld om de kosten van het kind te voldoen. Voortaan mag het kindgebonden budget dus niet meer worden afgetrokken van de behoefte maar met het worden opgeteld bij het inkomen van de alimentatiegerechtigde. De draagkracht van de alimentatiegerechtigde zal dan toenemen. De uitkomst hiervan is doorgaans, dat er meer alimentatie moeten worden betaald.

Klik hier om de uitspraak van de Hoge Raad van  9 oktober 2015 (ECLI:NL:HR:2015:3015) te lezen.

Vragen?

Hoeveel geld extra moet worden betaald is per gezin verschillend. Als uw kinderalimentatie na 1 januari 2013 is vastgesteld, neem dan contact met Insight Legal op. Wij kunnen u adviseren of deze uitspraak van de Hoge Raad in uw geval gevolgen heeft voor de hoogte van de kinderalimentatie. 

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67