Echtscheidingsprocedure, hoe gaat dat?

Echtscheidingsprocedure, hoe gaat dat?

Het is belangrijk om te weten, is dat een huwelijk alléén ontbonden kan worden door een uitspraak van de rechter. Partijen hebben in een echtscheidingsprocedure verplicht een advocaat nodig.

Verzoek tot echtscheiding

De advocaat dient een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. De rechtbank zal vervolgens de andere partij in de gelegenheid stellen om een verweerschrift in te dienen. Ook hierbij is bijstand van een advocaat verplicht. Daarna wordt vaak een zitting bij de rechtbank gepland, zodat de rechter de nodige vragen kan stellen en partijen hun standpunten nogmaals kunnen toelichten. Na de zitting heeft de rechter voldoende informatie en zal hij zijn beslissing vastleggen in een beschikking. Ten slotte dient de beschikking te worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Met deze inschrijving is de echtscheiding een feit.

Nevenvoorzieningen

Een echtscheiding is meer dan alleen de ontbinding van het huwelijk. Ook zaken als de verblijfplaats van de kinderen, alimentatieverplichtingen, het (alleen) gebruik van de echtelijke woning en andere zaken dienen geregeld te worden. Daarom bepaalt de wet dat in het verzoekschrift tot echtscheiding ook nevenvoorzieningen kunnen worden verzocht met betrekking tot voornoemde zaken. De uitspraak van de rechter beperkt zich dan niet tot alleen de echtscheiding, maar bevat tevens uitspraken over de hiervoor gemelde zaken.

Voorlopige voorziening in kort geding

Soms kan de procedure niet worden afgewacht. In zo’n geval biedt de wet voor spoedeisende gevallen een oplossing: de voorlopige voorzieningenprocedure. Dit is een procedure waarin partijen de rechter kunnen verzoeken om op korte termijn voorlopige voorzieningen te treffen. Dit kunnen voorzieningen zijn op het gebied van bijvoorbeeld alimentatie, een voorlopige omgangsregeling, het gebruik van de echtelijke woning. Kenmerkend voor deze voorlopige voorzieningen is dat ze een voorlopig karakter hebben, slechts geldig tot het moment dat de uitgesproken echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Convenant

Een echtscheidingsprocedure kan erg lang duren en zal dus niet altijd even soepel verlopen. Dat hoeft niet altijd. Indien partijen nog wél over de gevolgen van de echtscheiding kunnen praten, bestaat gelukkig een mogelijkheid om zonder een uitgebreide juridische procedure tot een echtscheiding te komen. Partijen kunnen dan onderling afspraken maken over alle zaken die geregeld moeten worden. Deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidings­convenant. De stukken worden vervolgens aan de rechtbank toegezonden met het verzoek om de gemaakte afspraken vast te leggen in een rechterlijke uitspraak. Een zitting zal in de meeste gevallen echter niet nodig zijn.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen of wilt u rechtsbijstand in een echtscheidingsprocedure, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67