U wordt vader, en dan?

U wordt vader, en dan?

Als u vader wordt, moet er veel geregeld worden. Denk aan erkenning, geboorteaangifte, het regelen van gezamenlijk ouderlijk gezag, enzovoorts. Dit is voor aanstaande vaders (en moeders) niet altijd even duidelijk wat, hoe en wanneer zij iets moeten of kunnen regelen.

Erkenning en gezag

Het erkennen van het kind is nodig om ‘juridisch vader’ te worden. Bent u gehuwd of geregistreerd partner, dan is dit reeds bij wet geregeld en hoeft u uw kind niet te erkennen en krijgt u beide het gezag over het kind. Niet gehuwd of geregistreerd partner? Dan is het verstandig om uw kind te erkennen. Door het kind te erkennen, ontstaat er tussen vader en kind wederzijds erfrecht en een wederzijdse onderhoudsplicht. Wilt u gezamenlijk ouderlijk gezag, dan moet dit via de rechtbank geregeld worden.

Geslachtsnaamkeuze

Voor gehuwden en geregistreerd partners geldt dat het kind automatisch de geslachtsnaam van vader krijgt. Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, dan krijgt het kind in beginsel de geslachtsnaam van moeder. Wilt u daar verandering in brengen, dan zal er een geslachtsnaamkeuze gemaakt moeten worden bij de gemeente.

Geboorteaangifte

Zodra het kind geboren is, dient daarvan aangifte te worden gedaan. De wet bepaalt dat deze geboorteaangifte uiterlijk binnen drie dagen na de dag van de geboorte gedaan moet worden. Tegelijk met de geboorteaangifte kan ook de erkenning en/of geslachtsnaamkeuze gedaan worden, al moet bij de geslachtsnaamkeuze moeder wel persoonlijk aanwezig zijn.

Verlof

Ook voor vaders zijn er diverse regelingen waar zij gebruik van kunnen maken, indien zij vader worden. De belangrijkste zet ik kort op een rijtje.

Kraamverlof: ook wel vaderschapsverlof genoemd, bestaat uit twee verlofdagen die opgenomen kunnen worden binnen vier weken na de geboorte. Tijdens het kraamverlof heeft u recht op doorbetaling van het salaris.

Ouderschapsverlof: bestaat uit 26 maal het aantal werkuren per week dat u werkt. U mag zelf bepalen hoe u dit verlof opneemt. U dient het ouderschapsverlof uiterlijk twee maanden vóór opname van het verlof schriftelijk aan te vragen bij de werkgever. Daarnaast heeft u recht op drie dagen ouderschapsverlof direct na de bevalling. Dit laatste wordt ook wel partnerverlof genoemd.

Kortdurend zorgverlof: is bedoeld voor de verzorging van een zieke partner of kind. Dit verlof bedraagt twee maal het aantal werkuren per week, op te nemen binnen uiterlijk 12 maanden. Tijdens dit verlof heeft u recht op doorbetaling van 70% van het salaris.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u juridische vragen over het vaderschap en de rechten en plichten, die dat met zich mee brengt, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67