Verhuizen met de kinderen?

Je bekijkt nu Verhuizen met de kinderen?

In de praktijk worden wij vaak geconfronteerd met een zaak waarbij één van de (gescheiden) ouders wordt verrast met de wens van de andere ouder om met de kinderen te verhuizen. Dit gebeurt vaak zonder enig overleg. Mag dit wel?

Gezamenlijk beslissen

Als partijen gezamenlijk het ouderlijk gezag over een kind hebben, dienen de ouders alle belangrijke beslissingen aangaande de kinderen gezamenlijk te nemen. Zij dienen dus met elkaar te overleggen en mogen geen beslissingen nemen zonder toestemming daarvoor van de andere ouder. Het spreekt voor zich dat een verhuizing met de kinderen een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis is voor de kinderen. Als u met de kinderen wilt verhuizen, dient u dat goed voor te bereiden en daarover in overleg te treden met de andere ouder. Geeft de ander geen toestemming, dan rest slechts de mogelijkheid om aan de rechter vervangende toestemming te vragen. Maar het uitgangspunt blijft: Zonder toestemming mag u niet zomaar met de kinderen verhuizen!

Criteria

In de rechtspraak is een aantal criteria terug te vinden waaraan getoetst wordt. In een procedure tot vervangende toestemming zal de rechter bijvoorbeeld duidelijk moeten worden gemaakt dat de verhuizing noodzakelijk is. Enkel de wens om bij de nieuwe partner te gaan wonen, is dat niet. Een nieuwe baan kan dat wel zijn.

Weliswaar worden alle omstandigheden van het geval bekeken, het belang van de kinderen speelt een zeer grote rol. Het belang van de kinderen brengt mee dat moet worden aangetoond dat in de nieuwe woonplaats al de nodige voorzieningen zijn onderzocht, zoals een nieuwe school, buitenschoolse opvang en/of dezelfde sportvoorzieningen. Niet minder belangrijk, de verhuizing mag de contactregeling met de andere ouder niet belemmeren.

De verhuizing moet dus doordacht en voorbereid zijn. Als de ouder die met de kinderen wil verhuizen een uitbreiding van de contactregeling aanbiedt of de extra reiskosten in het kader van deze regeling voor zijn/haar rekening neemt, zal de rechter sneller genegen zijn om vervangende toestemming te verlenen dan in het geval de ouder die wenst te verhuizen geen enkel begrip toont voor de gevolgen van een eventuele verhuizing voor de kinderen en de andere ouder.

Conclusie

Hoewel de criteria waaraan getoetst wordt in de rechtspraak steeds meer geconcretiseerd worden, is de uitkomst van een dergelijke procedure helaas niet voorspelbaar. Het is dus raadzaam om u goed te laten adviseren.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u een vraag over de verhuizing met kinderen of wilt u rechtsbijstand, omdat u ex-partner weigert om toestemming te geven, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67