Mediation zinvol?

Je bekijkt nu Mediation zinvol?

U hoort waarschijnlijk regelmatig over ‘mediation’. Dat is niet zo verwonderlijk: mediation staat veel in de belangstelling. Maar wat houdt mediation nou eigenlijk in?

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waar de verantwoordelijkheid bij de strijdende partijen zelf wordt gelegd. De strijdende partijen dienen onderling in gesprek te raken, één en ander onder leiding van een mediator. De mediator probeert de belangentegenstellingen van partijen boven tafel te krijgen om vervolgens partijen de belangentegenstelling in goed onderling overleg te laten overwinnen.

Informele geschillenbeslechting

Mediation vindt in tegenstelling tot een ‘normale procedure’ plaats op een informele wijze, hetgeen veel voordelen kent. Eén van de meest belangrijke voordelen van de informele sfeer is, dat de communicatie tussen partijen hersteld wordt. Indien de communicatie tussen partijen weer hersteld is, zijn partijen vaak in staat samen de bestaande en toekomstige problemen het hoofd te bieden.

In het kader van een echtscheidingsprocedure vindt er vaak mediation plaats. Voornamelijk waar het dan om de vaststelling van de omgangsregeling met de kinderen en de hoogte van het bedrag met betrekking tot kinderalimentatie gaat. Regelmatig komt er na mediation een voor alle partijen gewenste regeling tot stand, die -gelet op het herstel van de communicatie- niet (meer) uitgevochten hoeft te worden ‘over het hoofd’ van de kinderen.

Inschakeling advocaat

Echter niet elk (juridisch) conflict leent zich voor mediation. Daar waar partijen helemaal niet meer met elkaar door de deur kunnen, zal de communicatie niet meer te herstellen zijn. Een gesprek onder leiding van een mediator zal dan geen zin hebben. De tussenkomst van advocaten is dan gewenst. Als voorbeeld noem ik een schuldenaar, die al een aantal maanden de alimentatie voor de kinderen niet had betaald. Wat cliënte ondanks herhaalde brieven, telefoontjes, afspraken en aanmaningen niet lukte, werd door het leggen van conservatoir beslag op het salaris van de schuldenaar en de dreiging van een procedure, binnen zeer korte tijd geregeld. De schuldenaar moest echter naast de achterstallige alimentatie, nu ook nog eens de kosten van het leggen van het beslag betalen!

Vragen of rechtsbijstand?

Waarom lukte het de advocaat wel en de cliënte niet? Vreemde ogen dwingen wellicht, maar daarnaast was er ongetwijfeld paniek bij de schuldenaar uitgebroken. Deze mogelijkheden bestaan overigens ook niet alleen voor achterstallige alimentatie, maar voor elke vordering die u op een ander heeft.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67