De stoep wijzen

Je bekijkt nu De stoep wijzen

‘Ik weet niet zo goed hoe we het zonder jou moeten redden, maar vanaf volgende week gaan we het toch proberen’. Het kan rauw op je dak vallen wanneer je als werknemer de stoep wordt gewezen omdat de werkgever van mening dat er sprake is van disfunctioneren. Het is prettig om te weten dat zowel werknemer als werkgever rechten en plichten hebben.

Disfunctioneren

Disfunctioneren is als definitie in de wet opgenomen. Er zijn drie belangrijke criteria waaraan moet worden voldaan alvorens een werknemer kan worden ontslagen. Er moet sprake zijn van ongeschiktheid, de werkgever moet de werknemer daarvan tijdig in kennis hebben gesteld en er moet een behoorlijk verbetertraject worden gevolgd. Bij dit laatste punt gaat het vaak fout.

Bij disfunctioneren gaat het er om dat de werknemer in onvoldoende mate voldoet aan de gestelde functie-eisen en/of dat de werknemer op onjuiste wijze zijn taken vervult. Wanneer de werkgever heeft vastgesteld dat de werknemer disfunctioneert, moet de werkgever hierover in gesprek gaan met de werknemer. Hierbij moet hij concreet benoemen dat eraan scheelt en op welke onderdelen verbetering wordt verlangd. Dit moet ook op papier worden gezet, zodat beide partijen weten wat er over en weer van elkaar wordt verwacht. Als laatste stap moet er een verbetertraject worden gestart.

Verbetertraject

Dit verbetertraject moet kwalitatief goed zijn. Dit houdt in dat de werknemer de kans moet krijgen om zijn functioneren te verbeteren. Van de werkgever wordt zelfs verwacht dat deze de werknemer hierbij helpt door middel van coaching, scholing of andere actieve ondersteuning. Onderdeel zijn tussentijdse evaluaties en het op papier zetten hiervan.

De vraag is hoe lang zo een verbetertraject dan zou moeten duren voordat deze als kwalitatief goed wordt gezien. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe ontslagwetgeving medio 2015 werd aangenomen dat een verbetertraject als snel minimaal drie tot zes maanden zou moeten duren. Toch is dit geen standaardtermijn. Bij langdurige dienstverbanden waren verbetertrajecten van circa zes tot twaalf maanden namelijk ook geen uitzondering. Rechterlijke uitspraken zijn hierbij niet altijd even rechtlijnig. Zo heeft het Hof een uitspraak gedaan waarbij werd geoordeeld dat een verbetertraject van (slechts) zes weken voldoende was omdat het om relatief eenvoudig (ongeschoold) werk ging, de werknemer de functie al enige jaren vervulde en in deze zes weken (nagenoeg) geen verbetering zichtbaar was. Alles hangt dus af van de omstandigheden van het geval.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog vragen of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een zaak over een ontslag op grond van disfunctioneren, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67