Indexering van alimentatie

Je bekijkt nu Indexering van alimentatie

Jaarlijks worden de alimentatiebedragen aangepast. Dit wordt de indexering genoemd. De Minister stelt elk jaar een percentage vast waarmee alle vastgestelde bedragen voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen.

Indexcijfer partner- en kinderalimentatie

Het indexcijfer van alimentatie voor 2019 is vastgesteld op 2,0 %. Dat houdt in dat met ingang van 1 januari 2019 de bedragen voor kinder- en partneralimentatie automatisch zijn verhoogd. Het percentage van 2,0 % geldt van rechtswege voor alle alimentaties. De verhoging van de alimentatie wordt berekend over het alimentatiebedrag zoals het op 31 december 2018 vaststond.

Zoals gezegd vindt de verhoging van 2,0 % van rechtswege plaats. Dat betekent dat een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst tussen partijen daarvoor niet nodig is. Vindt men de verhoging niet redelijk dan kunnen partijen onderling zelf een andere regeling treffen. Het staat partijen vrij om overeen te komen dat niet de totale verhoging, maar een deel daarvan of helemaal geen verhoging betaald hoeft te worden. Als de alimentatieplichtige de indexering van de alimentatie weigert te betalen en het lukt partijen niet om in onderling overleg afspraken te maken, dan kan het beste een advocaat worden ingeschakeld. 

Uitsluiting van recht op alimentatie

Indexering is overigens uitgesloten als, of door partijen bij onderlinge overeenkomst, of door de rechter de wettelijke indexering wordt uitgesloten. De uitsluiting kan zien op een beperkte periode maar ook de gehele alimentatieperiode.

Niet-nakoming alimentatieverplichting

Het is dus van belang dat de alimentatiegerechtigde goed in de gaten houdt of de alimentatieplichtige de alimentatie jaarlijks per 1 januari uit zichzelf heeft verhoogd. Is dit niet het geval, wijs hem of haar dan op de wettelijke verhoging. Wanneer een alimentatieplichtige weigert de jaarlijkse wettelijke indexering te voldoen en/of weigert een ontstane achterstand in te lopen, bestaat de mogelijkheid om executiemaatregelen te treffen. Een uitspraak van de rechter kan uit handen worden gegeven aan de deurwaarder. Het is dus raadzaam er zoveel mogelijk op toe te zien dat de wettelijke indexering jaarlijks wordt nageleefd.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over de indexering van alimentatie of wilt u de hoogte van alimentatie herberekenen of bijstand in een procedure tot vaststelling, verhoging of verlaging van alimentatie, neem dan contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67