Gevolgen gedragingen buiten kantoortijden

Je bekijkt nu Gevolgen gedragingen buiten kantoortijden

Als werknemer bent u aan tal van regels gebonden. Deze regels staan in de wet, in uw arbeidsovereenkomst, maar vaak ook in bijvoorbeeld een bedrijfsreglement. Indien u zich niet aan deze regels houdt, loopt u het risico dat daarop sancties volgen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat werknemers ook aan regels gebonden kunnen zijn buiten kantoortijden en dat dus bepaalde gebeurtenissen die zich in uw privé-tijd afspelen, ook gevolgen kunnen hebben voor de arbeidsovereenkomst!

Gedragingen buiten kantoortijden

Bijvoorbeeld de volgende zaak. Hier ging het om een vechtpartij tussen een werknemer en een derde die zich voordeed ruim buiten kantoortijd. De rechtbank hechtte hierbij waarde aan het feit dat de vechtpartij zich voordeed in aanwezigheid van enkele ondergeschikte collega’s en de werknemer een leidinggevende functie bekleedde binnen de organisatie. In dit geval oordeelde de rechter dat de werknemer het vertrouwen van de werkgever onwaardig is geworden.

In deze en andere uitspraken wordt steeds onderzocht of en op welke wijze de verhouding tussen de werkgever en werknemer door de (privé-)gedragingen wordt geraakt. Zonder een dergelijk verband zou het immers niet gerechtvaardigd zijn om consequenties te verbinden aan gebeurtenissen die zich uitsluitend in privé-tijd van de werknemer voltrekken.

Zorgvuldigheidsplicht

Voor sommige werknemers geldt logischerwijs een verzwaarde zorgvuldigheidsplicht. Gedacht kan worden aan werknemers met een representatieve functie. Zo zijn er juridische procedures geweest waarbij het ging om een bedrijfsrechercheur werkzaam bij een verzekeraar die onder andere giften van derden heeft aangenomen, een leerkracht die ingaat op avances van een 18-jarige leerlinge, of een buurtmeester die toezicht hield op meerdere huurders en die zich zelf schuldig maakte aan het telen van hennepplanten. In deze gevallen werd onder meer geoordeeld dat de werknemer een voorbeeldfunctie heeft waardoor de werknemer ook in privé-tijd een bepaalde zorgvuldigheid zal moeten betrachten.

Benadeling werkgever?

Uit het voorgaande blijkt wel dat het zinvol is om af en toe stil te staan bij de gevolgen die privé-handelingen teweeg kunnen brengen ten aanzien van de naam, het imago en het vertrouwen van uw werkgever.

Contact

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag of wilt u rechtsbijstand of advies in een geschil met uw werkgever over uw gedragingen buiten kantoortijden, neem dan contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67