Partneralimentatie in één keer ontvangen?

Je bekijkt nu Partneralimentatie in één keer ontvangen?

In het geval van een echtscheiding, zal er gekeken worden of er sprake is van de verplichting tot het betalen van partneralimentatie.

Vaststelling en duur partneralimentatie

Er wordt bij de vaststelling gekeken naar de behoefte aan een bijdrage in zijn/haar levensonderhoud bij een van de partners en naar de draagkracht van de ander. Hieruit volgt of partneralimentatie betaald moet/kan worden.

Over de wettelijke termijn waarover partneralimentatie dient te worden betaald, is veel te doen. Tot op heden is deze nog gelijk aan de duur van het huwelijk – voor zover dit niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en kinderloos is gebleven – en in alle andere situaties 12 jaren.

De vastgestelde partneralimentatie wordt vervolgens veelal maandelijks bij vooruitbetaling betaald. Er zijn ook situaties denkbaar dat het niet wenselijk is om een langere periode iedere maand een bepaald bedrag aan de ander te betalen.

Afkoop alimentatieverplichting

Het is dan ook mogelijk om in onderling overleg overeen te komen dat de partneralimentatie wordt afgekocht. Een rechter kan dit overigens niet opleggen en voor kinderalimentatie is dit niet mogelijk.

Het voordeel van het afkopen van partneralimentatie zit met name in het feit dat partijen financieel onafhankelijk van elkaar zijn na de scheiding en er geen maandelijkse of jaarlijkse conflicten hierover ontstaan. Bij afkoop ontvangt de alimentatiegerechtigde een groot bedrag in één keer dat zij/hij normaliter over meerdere jaren zou ontvangen.

Aan de andere kant kleven er ook nadelen aan afkoop van partneralimentatie. Ten eerste zal een groot bedrag in één keer betaald moeten worden en de mogelijkheid bestaat dat er onterecht geld betaald is, bijvoorbeeld in het geval de ontvanger na korte tijd al gaat samenleven met een nieuwe partner, zodat het recht op partneralimentatie zou zijn komen te vervallen. Ook andere situaties zijn denkbaar, zoals het verlies/verminderen van inkomen aan de zijde van de betalende partij, waardoor er door de afkoop achteraf gezien  teveel is betaald.

Conclusie

Tot slot kleven er nog de nodige fiscale aspecten aan het afkopen van partneralimentatie. Kortom: denkt u over het afkopen van de partneralimentatie dan is het verstandig u hierover goed te laten informeren door uw advocaat én fiscalist.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over partneralimentatie of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een procedure, neem dan contact met Insight Legal op.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67