Gevolgen van ziekte als opzegverbod

Je bekijkt nu Gevolgen van ziekte als opzegverbod

Hoe zit het met het opzeggen van een arbeidsovereenkomst tijdens ziekte? Mag dat nou wel of niet? En wat zijn de gevolgen als iemand de arbeidsovereenkomst toch opzegt, terwijl dat eigenlijk niet mag?

Opzegging door werknemer

Voor een werknemer is het antwoord eenvoudig. Een werknemer mag namelijk altijd opzeggen. Ook tijdens ziekte. Echter, door op te zeggen tijdens ziekte, brengt de werknemer zichzelf in een situatie waarin hij aanspraak zou willen maken op een uitkering. Door zelf op te zeggen is de werknemer helaas wel ‘door eigen schuld’ werkloos geworden, zodat aan de werknemer geen uitkering wordt toegekend. Opzeggen mag dus wel, alleen een uitkering wordt niet toegekend.

Opzegging door werkgever

Voor de werkgever geldt een wettelijk opzegverbod tijdens ziekte: gedurende de eerste twee ziektejaren is het voor de werkgever verboden om de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer op te zeggen. Wordt er toch opgezegd door de werkgever, dan is die opzegging vernietigbaar. Dat wil zeggen dat de werknemer de opzegging ongedaan kan maken. Het gevolg is dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer niet eindigt, maar gewoon voortduurt.

Deskundigenoordeel UWV

In de praktijk ontstaan er overigens met grote regelmaat discussies over de vraag of een werknemer wel ziek is en zo ja, of hij die ziekte aan zichzelf heeft te wijten. Dit is belangrijk, want alleen als er sprake is van ziekte, geldt het wettelijk opzegverbod. Indien hier discussie over bestaat, is het mogelijk om een zogenaamd ‘deskundigenoordeel’ te vragen aan het UWV, ook wel de ‘second opinion’ van het UWV genoemd. Het UWV gaat de zaak dan opnieuw onderzoeken en zal een oordeel geven of de werknemer wel ziek is? En zo ja, kan de werknemer gedeeltelijk zijn werk doen? Is er passend werk binnen het bedrijf van de werkgever? Etcetera. De conclusie van het UWV is dan vaak leidend in dergelijke gevallen en weet u waar u juridisch aan toe bent.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u als werkgever of werknemer te maken met een ontslag tijdens ziekte of is er een geschil over de re-integratie van een zieke werknemer? Neem dan kosteloos contact op met ons advocatenkantoor. Wij u dan kunnen adviseren.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67