Zieke werknemer, loon doorbetalen?

Je bekijkt nu Zieke werknemer, loon doorbetalen?

De werknemer is verplicht om arbeid te verrichten en de werkgever dient daarvoor loon te betalen. In de kern lijkt het simpel. Als er geen arbeid wordt verricht, dan hoeft de werkgever daarvoor dus ook geen loon te betalen.  Maar wat nu als de werknemer ziek is en dus onvrijwillig geen arbeid kan verrichten? In dat geval zou het redelijk zijn om toch loon te betalen. Aan de andere kant: waarom zou een werkgever loon moeten betalen, terwijl daar helemaal niets tegenover staat? Dan is het loon geen tegenprestatie meer voor arbeid.

Geen arbeid, wel loon?

Voor dit soort situaties heeft de wetgever een aantal bepalingen in de wet opgenomen die met name de werknemer beschermen. De belangrijkste uitzondering op de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’, is de volgende: “géén arbeid, wél loon, indien de werknemer geen arbeid heeft verricht door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen”.

Iedereen wordt wel eens ziek. In beginsel is de werkgever dan ook verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. De bedoeling is natuurlijk wel dat de werknemer zo spoedig mogelijk herstelt en weer kan gaan werken. Daarom staan er in de wet diverse re-integratieverplichtingen waar zowel de werkgever als de werknemer zich aan moeten houden.

Re-integratieverplichtingen

De werkgever dient te bevorderen dat de werknemer weer arbeid gaat verrichten. Indien de zieke werknemer zijn eigen functie niet kan uitoefenen, dient de werkgever ‘passende arbeid’ aan te bieden. De werknemer is verplicht om deze arbeid te verrichten. Verder moet de werkgever een plan van aanpak opstellen, waaraan beide zich moeten houden.

Het niet-naleven van de re-integratieverplichtingen door de werknemer heeft ingrijpende consequenties. Zolang de werknemer zich zonder deugdelijke grond niet aan zijn re-integratieverplichtingen houdt, heeft de werkgever het recht om de loonbetaling op te schorten of zelfs in bepaalde gevallen helemaal te stoppen totdat de werknemer zich wel weer aan zijn verplichtingen houdt.

Advies

Heeft u te maken met een zieke werknemer, of een werkgever die zich niet aan zijn verplichtingen houdt, laat u zich dan goed adviseren!

 

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67