Wijziging van alimentatie vaak mogelijk

Je bekijkt nu Wijziging van alimentatie vaak mogelijk

Meer dan één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Voor veel ex-partners volgt daarop een jarenlange verplichting om kinder- of partneralimentatie te betalen. Ook bij het verbreken van een samenwoning is alimentatie mogelijk, maar dan gaat het gewoonlijk alleen om kinderalimentatie.

De hoogte van de alimentatie kan in overleg worden afgesproken of vastgesteld door de rechter. Maar daarmee staat het bedrag niet voor altijd vast. In drie gevallen is het mogelijk naderhand een wijziging te vragen.

Als er iets is veranderd

Vaak verandert er iets in het leven. Bijvoorbeeld een andere baan, of een ontslag. Of een nieuwe relatie met wie wordt samengewoond. Zulke gebeurtenissen kunnen invloed hebben op het bedrag dat iemand aan alimentatie kan betalen of nodig heeft. We spreken dan van een ‘wijziging van omstandigheden’. Het is in dat
geval verstandig de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Vervolgens kan overleg met de ex-partner plaatsvinden over een wijziging. Ook kan de rechter worden verzocht een ander bedrag vast te stellen.

Als in een echtscheidingsconvenant een ‘niet-wijzigingsbeding’ is afgesproken, dan kan alleen nog in uitzonderlijke gevallen om wijziging worden verzocht. Gaat het echter om kinderalimentatie dan werkt zo’n beding – kort gezegd – niet als het in het nadeel is van het kind.

Als een afspraak niet klopt

De rechter kan ook om wijziging worden verzocht als een alimentatie is overeengekomen ‘met grove miskenning van de wettelijke maatstaven’. Het komt regelmatig voor dat partijen – vaak met de beste bedoelingen – een bedrag hebben afgesproken dat helemaal niet lijkt op wat er uit een professionele
alimentatieberekening zou komen. Online berekeningen zijn helaas in veel gevallen onbetrouwbaar.

Als de rechter de juiste gegevens niet had

Wijziging van een door de rechter uitgesproken alimentatie is ook mogelijk als de rechter deze op onjuiste of onvolledige gegevens heeft gebaseerd. Bijvoorbeeld als niet alle bewijsstukken van iemands inkomen in de procedure beschikbaar waren en de rechter daardoor van een verkeerd inkomen is uitgegaan.

Vragen of rechtsbijstand?

Voor vragen over alimentatie, een herberekening of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure kunt u contact met ons opnemen. Het is mogelijk voor een vaste prijs uw alimentatie te laten berekenen of een procedure tot wijziging/vaststelling van alimentatie te voeren.

Matthijs Vleesch du Bois

Advocaat

030 - 245 19 68