Alimentatie stijgt in 2021 met 3%

Je bekijkt nu Alimentatie stijgt in 2021 met 3%

Elk jaar stijgen de bedragen voor kinder- en partneralimentatie. Deze verhoging wordt wettelijke indexering genoemd en geldt automatisch. Het indexeringspercentage is elk jaar verschillend. De hoogte van het percentage hangt af namelijk van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar. De Minister van Justitie en Veiligheid bepaalt jaarlijks met welk percentage de alimentatie wordt verhoogd.

Wat is het percentage voor 2021?

Met ingang van 1 januari 2021 wordt de alimentatie met 3% verhoogd. Als u alimentatieplichtig bent, dan moet u dus vóór 1 januari 2021 het verhoogde bedrag voor de maand januari overmaken.

In welke gevallen geldt de wettelijke indexering?

De wettelijke indexering geldt voor alle alimentatieverplichtingen. Tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken. Maar als er niets over de indexering is afgesproken, dan moet er worden geïndexeerd. Dat staat namelijk in de wet (artikel 1:402a BW).

Wat als de indexering niet is nagekomen?

Als de betaler heeft nagelaten de alimentatie te verhogen met de wettelijke indexering, dan is er te weinig alimentatie betaald. Deze achterstallige alimentatie kan nog vijf jaar worden gevorderd. Of langer, als binnen die vijf jaar rechtsgeldig is aangemaand. In dat geval gaat vanaf de aanmaning een nieuwe verjaringstermijn van vijf jaar lopen.

Vragen of rechtsbijstand?

Voor vragen over alimentatie, een herberekening of rechtsbijstand in een gerechtelijke procedure kunt u contact met ons opnemen. Het is mogelijk voor een vaste prijs uw alimentatie te laten berekenen of een procedure tot wijziging/vaststelling van alimentatie te voeren.

Matthijs Vleesch du Bois

Advocaat

030 - 245 19 68