Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is het onderdeel van het burgerlijk recht dat zich bezighoudt met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met de hoedanigheid, familiebetrekkingen en bevoegdheden van personen.

Personen- en familierecht is opgenomen in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek Tevens maakt het onderdeel uit van verdragen, zoals het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De belangrijkste internationale regels voor het familierecht staan in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het EVRM. Vooral het recht op ‘family life’ (gezinsleven), artikel 8 EVRM, heeft grote invloed op de rechtspraak en wetgeving.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal zijn gespecialiseerd op het gebied van het personen- en familierecht en hebben vele jaren ervaring met alle aspecten van het echtscheidingsrecht. Wij kunnen u adviseren en bijstaan in gerechtelijke procedures over de volgende personen- en familierechtelijke kwesties:

 • adoptie
 • bewindvoering
 • boedelverdelingen na echtscheiding of beëindiging van de samenleving
 • curatele
 • echtscheiding
 • erkenning en ontkenning vaderschap
 • gezagsvoorzieningen
 • huwelijkse voorwaarden
 • naamswijziging
 • omgangsregeling
 • ondertoezichtstelling
 • ouderlijk gezag, waaronder ontheffing en ontzetting
 • ouderschapsplan
 • scheiding van tafel en bed
 • uithuisplaatsing
 • voorlopige voorzieningen over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie

Contact

Heeft u vragen over het personen- en familie of wilt u advies, dan wel bijstand in een gerechtelijke procedure, neem dan contact met Insight Legal op. Voor sommige zaken op het gebied van het personen- en familierecht kunnen wij u bijstaan voor een vaste prijs.

Jelle Braak

Advocaat

030 - 245 19 67