Appartementsrecht

Het appartementsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen de eigenaar van een appartementsrecht en de vereniging van eigenaren (VvE), alsmede de eigenaars onderling.

Vereniging van eigenaars – VvE

Wie een appartementsrecht koopt, verkrijgt daarmee een aandeel in het (mede-)eigendom van het gebouw en de bijbehorende grond en een exclusief gebruiksrecht van een privé-gedeelte (het appartement). De eigenaar van het appartementsrecht wordt tevens van rechtswege lid van de VvE, die tot taak heeft de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars te behartigen.

Splitsingsakte en modelreglement

Naast het bepaalde in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden de verhoudingen tussen de eigenaars en de VvE geregeld in de statuten van de VvE, die bestaan uit de splitsakte en het toepasselijke modelreglement. Hierin staat omschreven welke rechten en plichten de eigenaars ten opzichte van de VvE en jegens elkaar hebben. Daarnaast kunnen er nadere regels worden gesteld in een huishoudelijk reglement.

Geschillenbeslechting

Over de toepassing van deze regels ontstaan maar al te vaak geschillen tussen de VvE en de eigenaars (onderling), maar ook met derden, zoals de professionele bestuurder/beheerder van de VvE.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal zijn gespecialiseerd in het appartementsrecht en hebben jarenlange ervaring met het adviseren en het voeren van gerechtelijke procedures over onder meer de volgende kwesties:

 • aansprakelijkheid van de bestuurder/beheerder
 • incasso van servicebijdragen
 • coöperatieve flatvereniging
 • huishoudelijk reglement
 • gebruik volgens bestemming
 • gebruik gemeenschappelijke gedeelten/privé-gedeelten
 • kostenverdeling/breukdelen
 • meerjarenonderhoudsplan
 • onderhoud van gemeenschappelijke gedeelten
 • ondersplitsing
 • parkeerplaatsen
 • reservefonds
 • splitsingsakte
 • vernietiging en nietigheid van besluiten van de VvE
 • vervangende machtiging
 • verhuur appartement/Airbnb
 • VvE-bijdragen
 • wijziging van de splitsingsakte

Contact

Heeft u vragen over appartementsrecht of wilt u advies, dan wel bijstand in een gerechtelijke procedure, neem dan contact met Insight Legal op. 

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69