Bouwrecht

De advocaten van Insight Legal hebben jarenlange ervaring en juridische expertise op het gebied van bouwrecht. Insight Legal treedt als advocaat bouwrecht op voor (onder)aannemers, projectontwikkelaars, architecten en beheerders, maar ook voor particulieren. Insight Legal is gespecialiseerd in het procesrecht op gebied van bouwrecht en voert geregeld procedures bij zowel de rechtbank als de Raad van Arbitrage voor de Bouw of andere arbitrage instituten, zoals Raad van Arbitrage voor de Metaalnijverheid, Arbitrage Instituut Bouwkunst en de Geschillencommissie Kivi.  

Aannemingsoverenkomst

De bouw van een onroerende zaak start met het maken van duidelijke afspraken met de uitvoerende partijen. De aannemingsovereenkomst regelt alle rechten en verplichtingen van de opdrachtgever en aannemer. De aannemingsovereenkomst wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Op de aannemingsovereenkomst zijn vaak standaard bouwvoorwaarden, zoals de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012) of de (oude) UAV 1989 of de Algemene voorwaarden voor aannemingen in het bouwbedrijf 1992 (AVA 1992) van toepassing. Op de werkzaamheden van bouwkundig ingenieurs en architecten zijn meestal De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) of de Standaard Voorwaarden 1997 (SR 1997) van toepassing. Insight Legal is gespecialiseerd in vrijwel alle bouw- en adviesvoorwaarden.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal worden vaak ingeschakeld voor het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten en architectenovereenkomsten of indien er een geschil tussen de opdrachtgever en de aannemer of architect is ontstaan. Zij kunnen u verder adviseren en bijstaan in procedures over onder meer de volgende kwesties:

Aanneming van werk:

 • aansprakelijkheid voor bouwschade
 • beëindiging van het werk
 • bouwgaranties
 • bouwtijdoverschrijding
 • (verborgen) gebreken
 • incasso van facturen
 • keuring van het werk
 • kostenoverschrijding
 • minderwerk / meerwerk
 • oplevering

Architect:

 •  auteursrecht van de architect
 • beëindiging van de opdracht
 • kostenoverschrijding
 • minderwerk / meerwerk
 • ontwerpfouten

Contact

Heeft u vragen over bouwrecht of wilt u advies, dan wel bijstand in een gerechtelijke procedure, neem dan contact met Insight Legal op

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69