Vaste prijs, uurtarief of gesubsidieerde rechtsbijstand

vaste prijs

Wij begrijpen dat u vooraf wilt weten waar u financieel aan toe bent. Sommige zaken kunnen wij voor een vaste prijs behandelen. Andere zaken behandelen wij in principe alleen op uurtarief, maar u kunt altijd met uw ad­vocaat bespreken of een vaste prijs mogelijk is. Omdat het vaak lastig is om te voorspellen hoe een zaak zal gaan lopen, is het niet voor elk dossier mogelijk een vaste prijs af te spreken. Zie hieronder voor onze vaste prijzen.

uurtarief

Wij hanteren schappelijke uurtarieven. De hoogte hangt af van verschillende factoren, zoals het soort zaak, de com­plexiteit, het belang en de spoedeisendheid. Uiteraard spreken wij het uur­tarief van tevoren met u af. Ook in zaken die wij voor een vaste prijs aanbieden, kunt u kiezen voor een behandeling op basis van het uurtarief. Voor zaken op het gebied van het personen- en familierecht hanteren wij een uurtarief van € 200,- inclusief 21% btw en kantoorkosten.

gesubsidieerde rechtsbijstand

Ons kantoor behandelt ook zaken op basis van een ‘toevoeging’. Dat wil zeggen dat de advocaat­kosten deels worden betaald door de overheid. Als u daarvoor in aanmerking komt, dan brengen wij u een eigen bijdrage in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage wordt door de overheid bepaald aan de hand van uw be­lastbare inkomen. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nagaan of u op basis van de geldende inkomens- en vermogensnormen voor een toevoeging in aanmerking komt en wat uw eigen bijdrage is.

Wij nemen geen lopende toevoegingen over van andere advocaten.

bijkomende kosten

Naast de advocaatkosten, dient u rekening te houden met bijkomende kosten. Het gaat dan om kosten zoals als griffierecht en deurwaarderskosten. We noemen deze kosten ‘verschotten’. Het betreft kosten die de advocaat voor de behandeling van de zaak maakt en aan u doorberekent.

Vaste prijzen

SAMEN SCHEIDEN

zonder kinderen
Als u het al helemaal met elkaar eens bent. Wij leggen uw afspraken vast in een convenant en dienen het echtscheidingsverzoek in bij de rechtbank.

€ 1.295,00

met kinderen
Als u het al helemaal met elkaar eens bent. Wij stellen voor u het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant op en dienen het echtscheidingsverzoek in.

€ 1.895,00

zonder kinderen, zonder overeenstemming
Als u er nog niet helemaal uit bent. Wij bekijken met u welke oplossingen er zijn. Desgewenst berekenen wij ook de alimentatie voor u. Inclusief convenant en echtscheidingsprocedure (als u het eens wordt).

€ 1.695,00

met kinderen, zonder overeenstemming
Als u er nog niet helemaal uit bent. Wij bekijken met u welke oplossingen er zijn. Desgewenst berekenen wij ook de alimentatie voor u. Inclusief convenant, ouderschapsplan  en echtscheidingsprocedure (als u het eens wordt).

€ 2.395,00

Alle prijzen zijn inclusief 21%, exclusief griffierecht (eenmalig € 304,-, tarieven 2020) en werkzaamheden door derden (zoals een taxateur of accountant). De vaste prijzen gelden niet als één van u zelfstandig ondernemer is of internationaal recht van toepassing kan zijn (huwelijk in het buitenland, niet-Nederlandse nationaliteit). De echtscheiding is dan veel complexer. In die gevallen maken wij graag met u een afspraak op maat.

 

SECOND-OPINION ECHTSCHEIDING

second-opinion mediation
Voor als u in een mediation zit en zich afvraagt of de afspraken in uw belang zijn.

€ 750,00

second-opinion procedure
Voor als u in een echtscheidingsprocedure bent gewikkeld en twijfelt over de aanpak.

€ 750,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Omdat deze vaste prijs uitsluitend betrekking heeft op  advieswerkzaamheden, is geen sprake van griffierecht.

 

ALIMENTATIEBEREKENING

berekening partneralimentatie
Een professionele alimentatieberekening op basis van alle normen die de rechtbanken hanteren, gemaakt door een ervaren procesadvocaat.

€ 400,00

berekening kinderalimentatie (kerngezin)
Bedoeld voor de situatie dat uitsluitend de twee ouders onderhoudsplichtig zijn voor uitsluitend hun gezamenlijke kinderen. Uiteraard berekend door een ervaren procesadvocaat volgens de normen die de rechtspraak hanteert.

€ 400,00

berekening kinderalimentatie (samengesteld gezin)
Bedoeld voor de situatie dat er nog andere onderhoudsplichtigen dan de ouders zijn en/of kinderen van verschillende ouders tot het huishouden behoren. Uiteraard berekend door een ervaren procesadvocaat volgens de normen die de rechtspraak hanteert.

€ 500,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw. Omdat deze vaste prijs uitsluitend betrekking heeft op  advieswerkzaamheden, is geen sprake van griffierecht. De vaste prijzen gelden niet als één van u zelfstandig ondernemer is of internationaal recht van toepassing kan zijn. In die gevallen maken wij graag met u een afspraak op maat.

 

 

PROCEDURE VERZOEK/VERWEER ALIMENTATIE

verzoek/verweer kinderalimentatie
Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank tot vaststelling of wijziging kinderalimentatie, of het voeren van verweer daartegen. 

€ 2.100,00

verzoek/verweer partneralimentatie
Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank tot vaststelling of wijziging partneralimentatie, of het voeren van verweer daartegen. 

€ 2.500,00

verzoek/verweer kinder- en partneralimentatie
Een verzoekschriftprocedure bij de rechtbank tot vaststelling of wijziging van zowel partner- als kinderalimentatie, of het voeren van verweer daartegen. 

€ 2.750,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief griffierecht (eenmalig € 304,-, tarieven 2020) en werkzaamheden door derden (zoals een taxateur of accountant). In deze vaste prijzen is één bespreking en één zitting inbegrepen. Voor zittingen die niet bij de rechtbank in Utrecht plaatsvinden, geldt een toeslag van € 200,-. Voor extra zittingen geldt een toeslag van € 250,- per zitting. De vaste prijzen gelden niet voor hoger beroep. De vaste prijzen gelden evenmin als één van u zelfstandig ondernemer is of internationaal recht van toepassing kan zijn. In die gevallen maken wij graag met u een afspraak op maat.

 

 

PROCEDURE VERWEER MAATREGELEN VAN KINDERBESCHERMING

verweer ondertoezichtstelling
Voor als u wordt geconfronteerd met een verzoek tot ondertoezichtstelling van uw minderjarige kind(eren) en daartegen verweer wilt voeren.

€ 1.350,00

verweer uithuisplaatsing
Voor als u wordt geconfronteerd met een verzoek tot uithuisplaatsing (en eventueel ook ondertoezichtstelling) van uw minderjarige kind(eren) en daartegen verweer wilt voeren.

€ 1.350,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief bijkomende kosten. In deze vaste prijzen is één bespreking en één zitting inbegrepen. Voor zittingen die niet bij de rechtbank in Utrecht plaatsvinden, geldt een toeslag van € 200,-. Voor extra zittingen geldt een toeslag van € 250,- per zitting. De vaste prijzen gelden niet voor hoger beroep.

 

 

PROCEDURE NAAMSWIJZIGING

verzoek wijziging voornaam
Verzoekschriftprocedure tot wijziging van uw voornaam.

€ 1.000,00

Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, exclusief griffierecht (eenmalig € 304,-, tarieven 2020) en werkzaamheden door derden (zoals een taxateur of accountant). In deze vaste prijzen is één bespreking en één zitting inbegrepen. Voor zittingen die niet bij de rechtbank in Utrecht plaatsvinden, geldt een toeslag van € 200,-. Voor extra zittingen geldt een toeslag van € 250,- per zitting. De vaste prijzen gelden niet voor hoger beroep.