Intellectueel eigendomsrecht

Intellectueel Eigendom (IE) is een verzamelnaam voor een aantal exclusieve rechten, die zien op ‘de voortbrengselen van de menselijke geest’. Het intellectueel eigendomsrecht regelt de juridische bescherming van deze exclusieve rechten en is vastgelegd in diverse nationale en internationale wetten.

Deze ‘intellectuele voortbrengselen’  zijn creatieve en immateriële prestaties, zoals een verhaal, een muziekcompositie, een ontwerp voor een meubel, een computerprogramma of een uitvinding. Ook bepaalde onderscheidende tekens, zoals merken en geografische aanduidingen rekent men tot de intellectuele eigendom. Hoewel dit formeel geen intellectuele eigendomsrecht zijn, vallen ook handels- en domeinnamen hieronder. Een intellectueel eigendomsrecht geeft aan de houder een exclusief exploitatierecht, dat niet zonder zijn expliciete toestemming door derden mag worden gebruikt.

Industriële en intellectuele eigendomsrechten

Intellectuele eigendomsrechten kan men onderverdelen in twee hoofdcategorieën: 1) de industriële eigendomsrechten; en 2) de literaire en artistieke eigendomsrechten.

Onder Industriële eigendomsrechten worden merken, tekeningen- en modellen, octrooien,  kwekersrechten e.d. verstaan. Literaire en artistieke eigendomsrechten slaan op auteursrechten en naburige rechten. Ook databanken, computerprogramma’s en computerchips vallen onder deze laatste categorie.

Wat kan Insight Legal voor u betekenen?

De advocaten van Insight Legal hebben ruime ervaring op het gebied van het intellectueel eigendomsrecht en adviseren en procederen geregeld over kwesties betreffende de volgende deelgebieden:

 • auteursrecht
 • databankenrecht
 • domeinnamenrecht
 • handelsnaamrecht
 • merkenrecht
 • modellenrecht
 • naburige rechten
 • octrooirecht
 • ongeoorloofde mededinging
 • onrechtmatige publicaties
 • portretrecht
 • slaafse nabootsing

ICT-recht

Daarnaast is Insight Legal gespecialiseerd in alle aspecten van het informatie- en communicatie technologierecht (ICT-recht). Onze expertise richt zich onder meer op de volgende kwesties:

 • domeinnaambescherming
 • e-commerce
 • escrow-overeenkomsten;
 • internet
 • licentieovereenkomsten;
 • privacy

Contact

Heeft u vragen over intellectueel eigendomsrecht of het ICT-recht of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een procedure, neem dan contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69