Ondernemingsrecht

Als ondernemer bent u gebonden aan vele regels en wettelijke verplichtingen en kunt u te maken krijgen met juridische conflicten met onder meer leveranciers, afnemers of concurrenten, maar ook kunnen er geschillen tussen de onderneming en de aandeelhouders of bestuurders en tussen de aandeelhouders en bestuurders onderling ontstaan over de wijze, waarop de onderneming wordt gevoerd.

Onderneming

Ondernemingsrecht is een onderdeel van het privaatrecht, dat zich bezighoudt met rechtspersonen en dan toegespitst op bedrijven met een winstoogmerk, dus ondernemingen.

Vennootschapsrecht

Het ondernemingsrecht beslaat het rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht is opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het vennootschapsrecht onderscheidt vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, zoals de besloten vennootschap, naamloze vennootschap (bv), naamloze vennootschap (nv) en de coöperatie en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, zoals de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv).

Rechtspersonen

Het rechtspersonenrecht is veel ruimer en heeft niet alleen betrekking op de voornoemde rechtspersonen, maar ook op de vereniging, stichting en de  onderlinge waarborgmaatschappij.

Ondernemingsrecht wordt vaak als apart onderdeel gezien van handelsrecht, dat de rechtsbetrekkingen tussen deelnemers aan het handelsverkeer regelt.

Wat kan Insight Legal betekenen?

Insight Legal beschikt over ruime ervaring en deskundigheid betreffende het ondernemingsrecht. Wij treden op voor (middel)grote ondernemingen en ondernemende particulieren (MKB+).

De advocaten van Insight Legal geven u helder en praktisch advies over uw rechten en plichten als ondernemer en staan u graag terzijde bij het oplossen van alle ondernemingsrechtelijke geschillen, waarmee uw onderneming te maken krijgt.

Insight Legal hecht er belang aan dat u duidelijkheid verkrijgt over uw juridische positie en de kwestie – al dan niet door het voeren van een procedure – snel en op doeltreffende wijze wordt opgelost, zodat u zich weer kunt bezighouden met ondernemen. Onze expertise richt zich onder meer op de volgende kwesties:

 • aandeelhoudersbesluiten en -overeenkomsten
 • algemene voorwaarden
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • commerciële contracten
 • faillissement en surseance
 • financiering en zekerheden
 • geschillen tussen en met aandeelhouders en bestuurders
 • nationale en Europese mededinging
 • oprichting en beëindiging van bv, nv, onderlinge waarborgmaatschappij, coöperatie, vereniging, stichting
 • oprichting en beëindiging van cv, vof en maatschap
 • samenwerkingsvormen (franchise, distributie, agentuur)

Contact

Heeft u vragen over het ondernemingsrecht of wilt u advies of rechtsbijstand in een procedure, neem dan contact met Insight Legal op.