Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht kan gezien worden als een overkoepelend rechtsgebied, dat alle regelgeving omtrent onroerende zaken omvat. Vastgoedrecht is een rechtsgebied waar zowel bedrijven, overheden als particulieren geregeld mee in aanraking komen, aangezien vastgoed vaak een belangrijk onderdeel van hun vermogen vormt. De belangen zijn niet zelden groot en vergen daarom een multidisciplinaire aanpak.

Aspecten van het vastgoedrecht

In dit rechtsgebied komen veel verschillende rechtsgebieden samen en dat maakt het tot een zeer complex rechtsgebied. Het vastgoedrecht heeft betrekking op koop, huur of ontwikkeling en bouw van onroerende zaken grond en de (beperkt) eigendom en het gebruik, beheer, exploitatie en financiering ervan. Maar ook kwesties over bevrijdende of verkrijgende verjaring van grond, erfdienstbaarheden (recht van overpad), erfpacht, pacht, opstalrechten, mandeligheden en geschillen tussen buren over erfgrenzen en -afscheidingen, gebruik van elkaars grond, overhangende takken, doorschietende wortels, en ander voor vormen van hinder of overlast, oftewel het burenrecht zijn onderdeel van het vastgoedrecht.

Wat kan Insight Legal betekenen?

De advocaten van Insight Legal zijn gespecialiseerd in het vastgoedrecht in brede zin. Wij hebben jarenlange advies – en proceservaring met alle voornoemde aspecten van het vastgoedrecht. Op onze website vindt u informatie over enkele rechtsgebieden (appartementsrecht, bouwrecht, huurrecht), die aan het vastgoedrecht zijn gerelateerd. Verder kunnen wij u adviseren en bijstaan in gerechtelijke procedures over onder meer de volgende onderwerpen:

 • bevrijdende en verkrijgende verjaring
 • burenrecht
 • erfdienstbaarheden
 • erfpacht
 • exploitatie en beheer van onroerende zaken
 • geschillen met makelaars en notarissen
 • hypothecaire zekerheid en financiering
 • koop/verkoop en levering particulier vastgoed
 • koop/verkoop en levering commercieel vastgoed
 • mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)
 • opstalrecht
 • pacht
 • projectontwikkeling
 • vastgoedbeheer en -exploitatie
 • verborgen gebreken (non-conformiteit)

Contact

Heeft u vragen over vastgoedrecht of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een procedure neem dan contact met Insight Legal op. 

Jochem van den Bosch


Advocaat

030 - 245 19 69