Geschil met uw buurman?

Je bekijkt nu Geschil met uw buurman?

Als u een conflict met uw buurman heeft over de erfafscheiding, overhangende begroeiing, doorschietende wortels of een boom, die te dicht op de erfgrens staat, dan zijn de regels van het burenrecht van toepassing. Hierin is vastgelegd wat de rechten en plichten van buren zijn en hoe zij zich tegenover elkaar dienen te gedragen. Bij het burenrecht gaat het om handelingen of situaties op het ene erf, die op het andere erf van invloed zijn, waarvan ik er hierna enkele zal bespreken.

Mandeligheid van erfafscheiding

Bij een geschil over de erfafscheiding moet eerst worden vastgesteld of deze op de erfgrens staat. Is dit het geval, dan zijn de buren gemeenschappelijk eigenaar van de erfscheiding en is er volgens de wet sprake van mandeligheid. De buren zijn dan gezamenlijk verantwoordelijk voor (de kosten van) het aanleggen, onderhouden, schoonhouden en vernieuwen van de erfafscheiding. Zonder toestemming van uw buren mag u de gezamenlijke erfafscheiding niet veranderen of verwijderen. Zolang u geen schade aanricht, mag u met uw kant van een gemeenschappelijke erfafscheiding (‘tot de helft van de dikte”) alles (snoeien, schilderen, boren, etc.) doen.

Toegestane hoogte erfafscheiding

Volgens de wet mag een erfafscheiding naast en achter het huis maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor heggen en heesters geldt geen maximale hoogte. Op basis van de eigendomsakte of een verordening van de gemeente kunnen er afwijkende voorschriften gelden.

Afstand tussen beplanting en erfgrens

In de wet staan ook regels over de minimale afstand tussen beplantingen en de erfgrens. Heggen en heesters mogen niet binnen 50 cm van de erfgrens staan en bomen (vanaf 2 meter hoog) niet binnen 2 meter. Deze regels gelden niet meer als de beplanting al zo lang te dicht op de erfgrens staat, dat er door verjaring een recht is ontstaan. Hiervan is sprake als er meer dan 20 jaar (vóór 1 januari 1992: 30 jaar) zijn verstreken zonder dat u of een vorige eigenaar om verwijdering van de beplanting heeft verzocht.

Overhangende takken

In het geval van overhangende begroeiing moet u eerst aan uw buren vragen om de boom of heg te snoeien. Voldoen ze niet binnen een redelijke termijn aan dit verzoek, dan kunt zelf gaan snoeien.

Doorschietende wortels

Doorschietende wortels mag u altijd verwijderen.

Burenrecht is regelend recht

Tot slot: burenrecht is zogenaamd ‘regelend recht’. Dit betekent dat buren er in onderling overleg altijd van mogen afwijken. Zolang u het er samen over eens bent, kunt u dus afspreken wat u wilt en hiermee geschillen voorkomen.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over één van de onderwerpen van het burenrecht of wilt u advies, dan wel rechtsbijstand in een procedure, neem dan contact met Insight Legal op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69