Bestuursrecht

Het bestuursrecht (ook wel administratief recht genoemd) organiseert het handelen van het openbaar bestuur (bestuursorganen) in relatie tot burgers of bedrijven, maar is ook van…

Einde

Einde berichten