Nalatenschap per ongeluk aanvaard

Je bekijkt nu Nalatenschap per ongeluk aanvaard

Als erfgenaam in een nalatenschap heb je in beginsel drie keuzes: de nalatenschap zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Beneficiaire aanvaarding is een aanvaarding, onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Dit betekent dat je de erfenis alleen accepteert als deze positief is.

Zuivere aanvaarding nalatenschap

Zuivere aanvaarding geschiedt vaak door feitelijk handelen, zoals het meenemen van spullen die waarde hebben. De zuivere aanvaarding kan verstrekkende gevolgen hebben. Anders dan bij beneficiaire aanvaarding, ben je bij zuivere aanvaarding volledig en met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap. Is de nalatenschap onvoldoende om de schulden af te lossen, dan mogen de schuldeisers hun schuld dus op jouw privévermogen verhalen.

Je kunt onbewust een negatieve nalatenschap / erfenis zuiver aanvaarden door je te gedragen als erfgenaam. Een erfgenaam die zich als ‘heer en meester’ over de nalatenschap gedraagt of die schulden van de nalatenschap zonder voorbehoud voldoet, wordt gezien als een erfgenaam die zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, aldus de wet. Ten tweede bepaalt de wet dat een eenmaal gemaakte keuze onherroepelijk is. Een aanvaarding of verwerping kan ook niet ongedaan worden gemaakt. De keuze is dus echt definitief!

In de praktijk zien we dit regelmatig verkeerd gaan. Een voorval heeft tot een bijzondere uitspraak van de Hoge Raad geleid. In het kort weergegeven: Na het organiseren van de uitvaart zijn twee van de drie kinderen van de erflater gaan eten in een restaurant. Het werd zeker niet te bont gemaakt, de kosten waren maar zeer gering. Wel werd er betaald met de pinpas van de erflater. In een later stadium hebben deze twee kinderen een verklaring afgelegd dat ze de nalatenschap beneficiair aanvaarden.

Het derde kind had echter nog een vordering op de erflater. Hij stelde zich op het standpunt dat de twee andere kinderen zuiver hadden aanvaard en dat zij dus met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor die schuld.

In beginsel een juist standpunt, de kinderen hebben geld van de overledene verbruikt en daarmee zuiver aanvaard. De Hoge Raad kwam in deze zaak (plotsklaps) tot een andere conclusie, namelijk dat de kosten direct verband hielden met het organiseren van de uitvaart en dat de kosten van een uitvaart uit de erfenis kunnen worden voldaan en dit handelen niet leidt tot zuivere aanvaarding.

Deze uitspraak kwam de Hoge Raad op veel kritiek te staan. Het leidt tot nog meer procedures over de vraag of er, wel of niet, zuiver is aanvaard met alle risico’s van dien dat u met eigen vermogen schulden kan voldoen.

Pas dus op! Twijfelt u? Kies dan voor de beneficiaire aanvaarding.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u een vraag of wilt u rechtsbijstand of advies over de zuivere of beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.