Aanvaarding of verwerping van een erfenis

Je bekijkt nu Aanvaarding of verwerping van een erfenis

Ieder van ons komt vroeg of laat met een overlijden in aanraking. Echter, wanneer een dierbare overlijdt, wordt er over het algemeen niet direct over de erfenis nagedacht. Er zijn natuurlijk nog zoveel andere zaken die eerst geregeld moeten worden. Toch is het goed om je van tevoren in te lezen over waar je rekening mee moet houden of een advocaat te raadplegen wanneer je er zelf niet helemaal uitkomt. Hieronder helpen wij je alvast op weg.

Wettelijke verdeling

Een nalatenschap bestaat niet alleen uit alle bezittingen (bijvoorbeeld vermogen, koophuis, sieraden, inboedel) maar ook uit de schulden die door de overledene worden nagelaten. De volledige nalatenschap komt toe aan de erfgenamen wanneer iemand overlijdt. In een testament kan worden vastgelegd wie de erfgenamen zijn. Mocht er geen testament zijn, dan wordt het wettelijke erfrecht gevolgd.

Wanneer u in het testament bent aangewezen als erfgenaam of wanneer dit wettelijk is bepaald, dan zijn er een drietal mogelijkheden.

Aanvaarding van nalatenschap

Uiteraard kunt u de erfenis zuiver aanvaarden en dan deelt u mee in zowel de schulden als de bezittingen van de overledene. Hierbij is het belangrijk dat u als erfgenaam goed op de hoogte bent van alle rechten en plichten. Wanneer er onverwachte schulden zijn en deze niet meer uit de nalatenschap kunnen worden betaald, dan moet u die schulden zelf betalen. Het kan zo zijn dat u al op de hoogte bent dat er veel schulden zijn en er hierdoor van meer schulden dan bezittingen sprake is. In dat geval zou u er verstandig aan kunnen doen om de erfenis af te wijzen. Er is echter ook nog een derde mogelijkheid: beneficiair aanvaarden. Bij beneficiaire aanvaarding wordt de erfenis aanvaard, maar wel onder voorbehoud dat er niet meer schulden mogen zijn dan bezittingen. De schulden zullen dan eerst uit de nalatenschap worden afbetaald.

Executeur

Vaak wil men zo snel mogelijk de erfenis afhandelen wanneer dit eenmaal in gang is gezet. Het kan echter lang duren wanneer er meerdere erfgenamen zijn, omdat zij allen tezamen de belangrijke stukken moeten ondertekenen. Het is echter mogelijk om één van de erfgenamen aan te wijzen om de gehele erfenis namens alle erfgenamen af te wikkelen.

Conclusie

Bij de afwikkeling van een nalatenschap wilt u er niet slechter uitkomen dan dat u er in ging. De advocaten van Insight Legal kunnen u hierbij helpen en u een passend advies geven, zodat u zich zorgeloos op het verwerkingsproces van het verlies van uw dierbare kunt richten.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over de aanvaarding of verwerping van een erfenis of over het erfrecht in het algemeen of wilt u rechtsbijstand in een erfrechtelijke procedure? Neem dan vrijblijvend en kosteloos contact op met Insight Legal.