Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Je bekijkt nu Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Op 25 april 2020 is met terugwerkende kracht tot 1 april de ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ (“Spoedwet”) in werking getreden. Deze Spoedwet is bedoeld om te voorkomen dat een huurder, wiens huurovereenkomst (voor bepaalde tijd) tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 eindigt, op zoek moet naar een nieuwe woning.  

Inhoud van de Spoedwet

De Spoedwet geldt voor tijdelijke huurovereenkomsten woonruimte, die voor de duur van twee jaar of korter (bij zelfstandige woonruimte) of vijf jaar of korter (bij onzelfstandige woonruimte) zijn aangegaan.

De Spoedwet regelt dat tijdelijke huurovereenkomsten, die tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020 eindigen, met een periode van maximaal 3 maanden, doch uiterlijk tot 1 september 2020 worden verlengd, zonder dat er een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Een verzoek hiertoe moet worden gedaan binnen (en niet later dan) één week, nadat de verhuurder de huurder schriftelijk heeft medegedeeld, dat de huurovereenkomst eindigt, waarbij hij de huurder heeft geïnformeerd over de mogelijkheid tot verlenging op grond van de Spoedwet. De huurder heeft recht op een verlenging met één, twee of drie maanden (maar niet later dan tot 1 september 2020).

Uitzonderingsgronden verhuurder

De verhuurder moet in beginsel met een tijdig verlengingsverzoek instemmen, maar kan dit op grond van één van de in de Spoedwet genoemde uitzonderingsgronden weigeren, waarvan hij de huurder binnen één week na het verlengingsverzoek schriftelijk op de hoogte dient te stellen.  

Van een uitzonderingsgrond is sprake als de verhuurder vóór 1 april 2020 een verplichting is aangegaan, die inhoudt dat hij de woning vóór de door de huurder voorgestelde einddatum: 1) aan een derde vrij van huur en gebruik in eigendom of belast met een zakelijk genotsrecht over dient te dragen; 2) opnieuw verhuurd heeft; 3) zelf wil betrekken en geen andere woonruimte meer heeft; 4) wil renoveren of slopen en zich jegens een partij heeft verplicht om de woning daarvoor vrij van huur en gebruik beschikbaar te stellen.

Als de verhuurder zich op één van de uitzonderingsgronden beroept, dan kan de huurder zich tot de rechter wenden met een verzoek tot verlenging van de huurovereenkomst. De huurovereenkomst duurt dan voort, totdat de rechter op dit verzoek heeft beslist.

Verlenging

De Spoedwet vervalt met ingang van 1 september 2020, maar kan als de coronacrisis blijft voortduren tot uiterlijk 1 december 2020 worden verlengd.

Advies?

Mocht u als huur of verhuurder met deze tijdelijke regeling te maken krijgen, dan adviseren wij u graag.

Jochem van den Bosch


Advocaat

030 - 245 19 69