Geen bemiddelingskosten bij kamerverhuur

Je bekijkt nu Geen bemiddelingskosten bij kamerverhuur

In een eerdere blog besprak ik de uitspraak van de Hoge Raad van 16 oktober 2015, waarin is bepaald dat een bemiddelaar bij de verhuur van zelfstandige woonruimte geen bemiddelingskosten in rekening kan brengen bij de huurder, indien hij tevens voor de verhuurder optreedt en ongeacht of de verhuurder al dan niet voor deze bemiddeling betaalt. Sinds de inwerkingtreding van de wet Tegengaan van dubbele bemiddelingskosten per 1 juli 2016 geldt dit ook bij de verhuur van kamers en ander onzelfstandige woonruimte.

Wet tegengaan dubbele bemiddelingskosten

De bemiddelaar mag ook bij de verhuur van een kamer niet voor zowel de verhuurder als de huurder bemiddelen en kan volgens de nieuwe wet geen bemiddelingskosten bij de huurder in rekening brengen als hij ook voor de verhuurder optreedt. Het verbod geldt voor huurovereenkomsten, die op of na 1 juli 2016 zijn gesloten.

Als de bemiddelaar de kamer op zijn website te huur heeft aangeboden, al het contact via hem verloopt en hij tevens de bezichtiging doet, vormt dit een sterke aanwijzing dat hij al voor de verhuurder optreedt. Hij mag dan voor zijn werkzaamheden geen bemiddelingskosten bij de huurder van de kamer in rekening brengen.

In de praktijk worden de kosten voor bemiddeling onder verschillende benamingen (administratiekosten, advieskosten, contractkosten, dossierkosten, marketingkosten) in rekening gebracht. Ongeacht de benaming kunnen kosten als bemiddelingskosten worden aangemerkt als ze betrekking hebben bemiddelingshandelingen, zodat de voornoemde kosten in de meeste gevallen wel als bemiddelingskosten kunnen worden gekwalificeerd.

Wanneer zijn bemiddelingskosten verschuldigd?

De huurder van een kamer is alleen bemiddelingskosten verschuldigd als hij de bemiddelaar rechtstreeks opdracht heeft gegeven om een kamer voor hem te vinden. Ook als de huurder de bemiddelaar opdracht geeft voor de werkzaamheden, die niet bij het sluiten van de huurovereenkomst horen, zoals het aanvragen van een huisvestigingsvergunning, zijn de kosten voor de huurder.

Terugvordering

Heeft de huurder de bemiddelingskosten al betaald, dan kan hij die al dan niet via de kantonrechter van de bemiddelaar terugvorderen. De bemiddelingskosten, die zijn betaald voor de huur van zelfstandige woonruimte kunnen nog tot 5 jaar worden teruggevorderd. Insight Legal kan u in beide gevallen helpen om de betaalde bemiddelingskosten terug te krijgen.

Vaak krijgt de huurder van een kamer pas de sleutel als hij de bemiddelingskosten heeft voldaan. Als hij de kamer graag wil huren, dan kan hij – om te voorkomen dat de kamer aan een ander wordt verhuurd – de bemiddelingskosten het beste betalen en ze daarna van de bemiddelaar terugvorderen.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over bemiddelingskosten of wilt u onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten terugvorderen, neem dan contact met ons kantoor op.

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69