Kort geding

Je bekijkt nu Kort geding

Regelmatig verneemt u uit de krant of van de televisie dat er een kort geding plaatsvindt.

Oorspronkelijk was een kort geding de grote uitzondering op de regel. Alleen in zeer spoedeisende gevallen was de rechter bereid om partijen in kort geding te ontvangen. Inmiddels is het aantal gestaag gegroeid. De toenemende regelzucht van de overheid is één van de belangrijkste oorzaken voor deze groei. Een andere, maar zeker niet minder belangrijke oorzaak, is gelegen in de lange duur van een ‘normale’ procedure, die wel (een) ‘bodemprocedure’ wordt genoemd. Een bodemprocedure neemt veel tijd in beslag. Eén jaar tussen dagvaarding en eindvonnis is niet ongebruikelijk!

Spoedeisend belang

De zaken die in kort geding aan de orde worden gesteld zijn uiterst divers. In (bijna) alle zaken in kort geding, dient een spoedeisend belang te worden gesteld, die de vordering  rechtvaardigt. Tevens dient de zaak niet te ingewikkeld te liggen qua inhoud of bewijsbaarheid omdat de rechter dan geneigd zal zijn om de vordering af te wijzen en/of op die laatste reden naar de zaak alsnog naar de bodemprocedure te verwijzen.

Voorlopige voorziening

Een toewijzend vonnis in kort geding is niets meer (en minder) dan een voorlopig oordeel van de rechter over de hem voorgelegde zaak. Een voorlopige voorziening dus. Alleen in een bodemprocedure kan een definitief oordeel worden verkregen over een rechtsvraag. Desondanks is in veel gevallen met het voorlopig oordeel in kort geding tevens een beslissing genomen die voor partijen acceptabel is. De rechter heeft immers gesproken en vaak blijkt dat de verliezende partij zich neerlegt bij het (voorlopige) oordeel van de rechter in kort geding.

Zo is nog zeer recent een langlopend geschil door een kort geding opgelost. Partijen waren al twee jaar (in de bodemprocedure) aan het procederen. Over één van de elementen van het geschil diende plotsklaps met spoed een oordeel van de rechter gevraagd te worden. Er werd dus een kort geding gevoerd. De rechter heeft een voorlopig oordeel gegeven. Beide partijen hebben zich bij dit oordeel neergelegd. De bodemprocedure kon daarmee stop gezet worden. Door een zeer snel verlopende procedure kwam er dus een einde aan het al jaren aanwezige geschil tussen beide partijen.

Conclusie

Door een kort geding procedure kan dus op een snelle en efficiënte manier een oordeel van de rechter worden verkregen. Hiermee is het kort geding vaak een goed instrument om de conflicten op korte termijn uit de wereld te helpen.

Echter, niet elke zaak leent zich voor een kort geding. Te ingewikkelde zaken qua inhoud of bewijsbaarheid zullen altijd nog via een bodemprocedure dienen te verlopen. Vraag het dus altijd aan uw advocaat. Die kan goed beoordelen of uw geschil zich leent voor een kort geding.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag over het voeren van een kort geding of wilt u advies of bijstand in een kort gedingprocedure, neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons.