Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Voor veel mensen is het gesneden koek. Voor anderen is het volstrekt onbekend hoe een gerechtelijke procedure verloopt. Tenzij een andere vorm van geschillenbeslechting tussen…

Reacties uitgeschakeld voor Hoe verloopt een gerechtelijke procedure?

Kort geding

Regelmatig verneemt u uit de krant of van de televisie dat er een kort geding plaatsvindt. Oorspronkelijk was een kort geding de grote uitzondering op…

Reacties uitgeschakeld voor Kort geding

Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand

Naar aanleiding van préjudiciële vragen van de Hoge Raad heeft het Europese Hof van Justitie in een uitspraak van 7 november 2013 bepaald dat rechtsbijstandverzekeraars…

Reacties uitgeschakeld voor Recht op vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstand

Einde

Einde berichten