Matiging van de boete bij bouwtijdoverschrijding

Je bekijkt nu Matiging van de boete bij bouwtijdoverschrijding

In het geschil is de boetebepaling in de aannemingsovereenkomst, die opdrachtgeefster met aanneemster heeft gesloten voor de renovatie van een aantal panden.

In de procedure vordert aanneemster betaling van openstaande facturen. Opdrachtgeefster stelt dat de overeengekomen bouwtijd met 141 werkbare werkdagen is overschreden, zodat aanneemster een boete verschuldigd is, die zij daarom gedeeltelijk met de openstaande facturen heeft verrekend.

Te late oplevering

Aanneemster betwist een boete verschuldigd te zijn in verband met een te late oplevering. Volgens haar kan opdrachtgeefster geen beroep doen op de kortingsregeling, omdat zij zou hebben ingestemd met een bouwtijdverlenging, er een groter werk gerealiseerd is dan is overeengekomen en opdrachtgeefster afstand zou hebben gedaan van haar recht op korting. Voor zover anders geoordeeld wordt en een boete gerechtvaardigd wordt geacht, is het volgens aanneemster, gezien de omstandigheden van het geval, redelijk en billijk om deze te matigen.

Volgens arbiters kunnen de verweren van de aanneemster echter niet slagen. Arbiters zijn van oordeel dat opdrachtgeefster een beroep toekomt op de kortingsregeling. Zij gaan vervolgens in op het beroep van aanneemster op matiging. Omdat opdrachtgeefster de indruk zou hebben gewekt dat de oplevering van de appartementen geen hoge prioriteit meer had, hebben arbiters het beroep van aanneemster op matiging van de boete gehonoreerd en de boete aanzienlijk gematigd.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen over boetes in verband met een overschrijding van de bouwtijd en/of het bouwrecht in het algemeen of wilt u advies, dan wel bijstand in een procedure, neem dan kunt u geheel vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op. 

Jochem van den Bosch

Advocaat

030 - 245 19 69