Incasso van geldvorderingen

Je bekijkt nu Incasso van geldvorderingen

Tegenwoordig blijven openstaande facturen steeds langer onbetaald. In sommige gevallen blijft betaling zelfs helemaal uit. Voor een ondernemer is dit op zijn zachtst gezegd “ lastig”. De BTW moet immers worden afgedragen, terwijl het geld nog niet is ontvangen. Wanbetalers zijn niet alleen hinderlijk, maar ook een grote kostenpost.

Algemene voorwaarden en debiteurenbeheer

Te veel openstaande facturen zijn funest voor de liquiditeit en het rendement van uw onderneming. Zeker in deze tijden is er dus alle reden om zeer kritisch naar de openstaande facturen te kijken. Het op juiste wijze hanteren van algemene voorwaarden en een goed en actief debiteurenbeleid kan de schade aanzienlijk beperken. Dit betekent overigens niet dat er altijd direct met harde hand moet worden opgetreden. Er is vaak een langdurige relatie met de debiteur en bot optreden kan die relatie op scherp zetten. Tactvol en consistent optreden is dan ook vereist. Er kan immers een goede reden zijn waarom een klant een factuur niet (op tijd) betaalt. Communicatie (zowel telefonisch navraag doen als ook tijdig schriftelijk aanmanen) is dan ook essentieel.

Incasso van vorderingen

Ieder type klant vraagt om een andere aanpak. De één belt u eens op, terwijl u de ander direct een aanmaning stuurt. Maar wat als er dan nog steeds geen betaling volgt? Welke juridische stappen moeten worden doorlopen om uw factuur daadwerkelijk betaald te krijgen? Soms is de inschakeling van een advocaat vereist om uw vordering te incasseren. Hoe ziet de gang naar de rechter er uit en wat kost een dergelijke procedure? Wanneer moet u de gang naar de rechter juist vermijden?

(Buiten)gerechtelijke kosten

Die vragen komen regelmatig tijdens gesprekken met ons aan de orde. Hierbij geldt altijd: De baten dienen op te wegen tegen de kosten. Zo is voor een kleine vordering het inschakelen van een advocaat niet opportuun. Bij twijfel over de financiële situatie van een schuldenaar, is het noodzakelijk om eerst te onderzoeken of er verhaalsmogelijkheden zijn.

Als ook u kampt met een snel groeiende debiteurenlijst, dan doet u er verstandig aan om deze te screenen. Als er redenen zijn om te twijfelen aan de debiteur en deze door u al enige malen zonder succes is gemaand tot betaling, dan wordt het tijd om contact te leggen met ons kantoor. Snel wordt ingezien of een incassotraject zinvol is en wat er moet gebeuren om de schuldenaar tot betaling te dwingen. Soms is een brief van een advocaat al genoeg reden voor de schuldenaar om niet langer te wachten met betaling. Soms zijn er echter zwaardere middelen nodig om betaling af te dwingen.

Vragen of rechtsbijstand?

Heeft u vragen over de incasso van geldvordering of wilt u een incassoprocedure tegen een debiteur opstarten, neem dan contact met Insight Legal op.