Conservatoir en executoriaal beslag

Je bekijkt nu Conservatoir en executoriaal beslag

Wij krijgen in de praktijk met grote regelmaat vragen over het leggen van beslag. Op verschillende manieren kan er beslag worden gelegd en deze hebben telkens hun eigen ‘spelregels’. We kennen in het civiele recht grofweg twee soorten beslag: conservatoir beslag en executoriaal beslag. Dat klinkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk best eenvoudig. Laat ik met het conservatoire beslag beginnen.

Conservatoir beslag

Conservatoir betekent ‘beschermend’ of ‘bewarend’. U kunt bijvoorbeeld conservatoir beslag laten leggen als er vrees is dat de schuldenaar geld of bepaalde goederen -eenvoudig gezegd- laat verdwijnen. Om enkele voorbeelden van conservatoire beslagen te noemen:  Het saldo op de bankrekening van de schuldenaar kan worden bevroren. Wordt er beslag gelegd op de woning van de schuldenaar, dan kan deze de woning niet meer aan een ander leveren. Het saldo of woning wordt met andere woorden door het leggen van beslag dus ‘bewaard’.

Maar waarom bewaren in plaats van te gelden maken? Wanneer er conservatoir beslag wordt gelegd, staat het nog niet vast of u wel echt recht heeft op dat ene geldbedrag waarvoor u beslag laat leggen. Er is namelijk nog geen rechter die daarover een beslissing heeft genomen. Het conservatoire beslag kent daardoor wat beperkingen. Zo mag je pas conservatoir beslag leggen zodra u daarvoor toestemming hebt gevraagd en gekregen van een (andere) rechter. Verder is het beslag ook echt ‘bewarend’ bedoeld. Als u conservatoir beslag op het saldo van een bankrekening heeft laten leggen, krijgt u het geld dus niet overgemaakt. Het geld blijft waar het is en wordt slechts tijdelijk bewaard in afwachting van de uitkomst van de procedure bij de rechtbank. Dat is dus meteen een ander vereiste: Op het moment dat er conservatoir beslag is gelegd, moet er binnen enkele weken een procedure bij de rechtbank gestart worden om de vordering ook echt toegewezen te krijgen. Wordt de procedure niet op tijd gestart of wordt de vordering afgewezen, dan vervalt het beslag.

Executoriaal beslag

Als u een procedure heeft gevoerd en de rechtbank heeft de vorderingen toegewezen, dan kan het vonnis ten uitvoer worden gelegd. Het eventueel eerder gelegde conservatoire beslag ‘slaat om’ in executoriaal beslag. Heeft u nog geen conservatoir beslag gelegd, dan kunt u op basis van het vonnis executoriaal beslag laten leggen. Na het leggen van beslag kan tot inning worden overgegaan: banksaldi worden afgedragen , de auto wordt executoriaal verkocht, de woning verkocht en zo verder.

Vragen en rechtsbijstand?

Heeft u vraag over het leggen van conservatoir of executoriaal beslag of wilt u beslag laten leggen, neem dan vrijblijvend en kosteloos contact met Insight Legal op.