Beslag- en executierecht

Het beslag- en executierecht regelt twee onderwerpen die voor het procesrecht van groot belang zijn, te weten het conservatoir beslag en de executie van vonnissen.…

Conservatoir (‘bewarend’) beslag

Om te voorkomen dat de schuldenaar geen verhaal meer biedt tegen de tijd dat de rechter uitspraak heeft gedaan, kan er conservatoir (‘bewarend’) beslag worden…

Reacties uitgeschakeld voor Conservatoir (‘bewarend’) beslag

Einde

Einde berichten